Stap 1: Veiligheidscultuurmeting

Stap 1: Veiligheids-cultuurmeting

Een Nulmeting voor Effectieve Verandering

Hoe evalueer je jouw veiligheidscultuur? Het is van cruciaal belang om je startpositie te begrijpen vooraleer je start aan een verandertraject. Droge cijfers afkomstig uit online enquêtes geven hiervoor niet het volledige beeld van hoe mensen veiligheid en risico’s beleven.
Onze aanpak gaat verder dan enkel kwalitatieve metingen. Via groepsgesprekken graven we in de onderstroom van de organisatie, ontdekken we wat werkelijk speelt, peilen we naar risicobewustzijn, beoordelen we de maturiteit van jouw organisatie en onderzoeken we de bereidheid tot verandering.

Wil je weten waar jouw organisatie staat op het gebied van veiligheidscultuur? Ontdek het met onze nulmeting en bereid je voor op effectieve veiligheidsverandering.

Onze aanpak

Nulmeting Veiligheidscultuur: ontdek en groei met onze analyse

In onze veiligheidscultuurmeting onderzoeken we de percepties van representatieve focusgroepen over de organisatie aan de hand van 12 veranderingsthema’s.

Door de onderbuik van de huidige cultuur in kaart te brengen, onthullen we niet alleen de startpositie, maar ook de stappen die nodig zijn voor groei. Onze analyse richt zich op het helder krijgen van sterktes, verbeterpunten en de huidige maturiteit van de veiligheidscultuur.

De rondetafelgesprekken: Op zoek naar antwoorden op Cruciale Vragen

Wat leeft er bij verschillende groepen in de organisatie op gebied van veiligheidscultuur? Wat zijn de sterktes en verbeterpunten? Wat zijn de prioriteiten? Wat is de gepercipieerde maturiteit van de veiligheidscultuur? Wat is de veranderbereidheid om aan de slag te gaan?

We gaan in gesprek met mensen vanuit alle delen in de organisatie om een zo holistisch mogelijk antwoord te krijgen op deze vragen. Als leidraad gebruiken we het Samurai 4D-model en de ‘Batteries of Change’. Deze vormen nadien de kapstok om helder en inzichtelijk de bevindingen van de cultuurmeting weer te geven.

Hoe doen we dit?

We bevragen representatieve deelgroepen via rondetafel gesprekken, waar deelnemers worden uitgenodigd alle meningen en percepties op tafel te leggen.. Deze gesprekken bieden niet alleen waardevolle kwantitatieve en kwalitatieve inzichten in de huidige veiligheidscultuur, maar vormen ook de eerste stap naar het vergroten van betrokkenheid van medewerkers in het opstarten van een verandertraject.

De analyse: Heldere Inzichten in jouw veiligheidscultuur

Na afronding van alle rondetafelgesprekken verwerkt Samurai de input van alle groepen tot een overzichtelijke analyse van de cijfers, wat er werd gezegd en welke groepsdynamische patronen werden ontdekt.

De cijfers bieden richting en houvast. We zijn echter nog meer geïnteresseerd waarom mensen die scores nu precies uitdeelden en wat hun huidige perceptie is op de veiligheidscultuur. Met andere woorden.

Tijdens de analyse gaan we op zoek naar de rode draad die de huidige veiligheidscultuur verklaart. Waar staan we vandaag en waarom dan precies? Wat zijn de verschillen in perceptie tussen verschillende doelgroepen? Wat maakt dat dat zo is?

En welke groepsynamische processen zijn vandaag aanwezig die de veiligheidscultuur vandaag bevorderen of net tegenwerken?

Aan het einde van de cultuurmeting

Kennen we de startpositie en ook de volgende stap die men dient te nemen in het kader van een duurzame veiligheidscultuur. Het is helder waar het verbeterpotentieel zit en welke acties er kunnen/moeten worden opgezet.

Volgende zaken zijn in kaart gebracht:

  • sterke troeven en onze verbeterpunten
  • quick wins
  • performantie als organisatie m.b.t. de topics die verandering teweeg brengen en waar we aan moeten werken.
  • veranderbereidheid om met deze topics als dusdanig aan de slag te gaan.
  • prioriteiten zijn bepaald in functie van belangrijkheid en dringendheid
  • veiligheidsmaturiteit gebaseerd op de kwalitatieve resultaten en uitgedrukt op de maturiteitsladder van Hudson & Parker, waardoor je een perfect beeld hebt van waar je organisatie zich bevindt
Nieuwsgierig naar meer?
Wil je graag meer weten of heb je een vraag voor ons? Laat een berichtje achter en we kijken graag met je mee bij een lekkere (virtuele) koffie!

Niet gevonden wat u zocht?